På gång

Barnkonventionsdagen 18 november 2016 – Sandviken

Hur kan vi lindra och hindra psykisk ohälsa bland barn och unga?
18 november kl 13.00 – 17.00 Musikverket, Kulturcentrum.
Seminarium: 
”Barn med upplevelser av krig och flykt” – Jannes Grudin, psykolog Rädda Barnen
”Lek betyder ja till livet” – Ylva Andersson, specialpedagog och projektledare på Lekfrämjandet-IPA’s projekt Lek för Livet!

Läs mer och anmäl er här >>


Den 2 september kommer lekpriset till Nic Nilssons Ära att delas ut vid Rålambshovs parklek på Kungsholmen i Stockholm, men redan nu kan vi avslöja vem som är mottagare av priset. Och det är i år inte mindre än fyra personer – Elisabet Andersson, Anna Asker, Mia Sjöström och Anders Ahlgren. Motiveringen lyder:

Elisabet Andersson, Anna Asker, Mia Sjöström och Anders Ahlgren har genom sin serie artiklar på Svenska Dagbladets Idagsida på ett levande och inträngande sätt visat på barnens glömda plats i stadsplaneringen. Med väl underbyggda och livligt inkännande exempel från skilda vinklar har vi läsare blivit införstådda med bristen på barnperspektiv i byggd miljö i dagens Sverige.

Annonser