Lek för livet

Med projektet Lek för livet vill vi främja barns behov av lek för att utvecklas till en empatiska, sociala och kreativa samhällsmedborgare med en positiv självkänsla. Vi anser att lek och lekens möjligheter bör genomsyra hela livet och samhällets alla områden.

Lek för livet

Vårt mål är att alla som ser och möter barn i olika sammanhang ska förstå och också ta ansvar för att leken får en naturlig och viktig plats i barns uppväxt. Målgruppen är barn i åldrarna 1-12 år. Alla barn måste och ska erbjudas mera lek och tid för lek i sina olika dagliga verksamheter och på sin fritid. Vi vill öka kunskapen om att barn behöver trygghet, utrymme och uppmuntran för att kunna och vilja leka. Många barn behöver också stöd av vuxna och lekkunniga kompisar för att knäcka lekkoden. 

Vi menar att detta sker bäst genom att vårt projekt når ut till lärare, förskollärare, barnskötare och personal vid fritidshem och skola, föräldrar och aktiva inom organisationer som möter barn under deras fritid.

Genom kurser, lekdagar och föreläsningar vill vi påverka och fortbilda vuxna om lek och om lekens betydelse för barns utveckling på alla områden, så att den återupprättas till sin självklara plats i barnens värld.

Annonser