Om projekten

LekfrämjandetProjekten ”Barn som inte leker” och ”Lek för livet” är initierade av IPA – Lekfrämjandet och drivs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Barn som inte leker pågick 2013-2015 och ville sätta fokus på de barn som inte leker och identifiera bakomliggande orsaker, och  försöka finna verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för dessa barn.

2016 startar projektet Lek för livet som vill påverka och fortbilda vuxna om lek och om lekens betydelse för barns utveckling inom alla områden.

Barn som inte leker >>                                   Lek för livet >>

Annonser