Nygammal bok av Birgitta Knutsdotter Olofsson

bok De fria lekens pedagogikLiber förlag har tagit initiativ till en ny bok av Birgitta Knutsdotter Olofsson. ”Den fria lekens pedagogik – Teori och praktik om fantasileken”.

Äntligen! Här hittar vi viktiga och läsvärda kapitel från Birgittas tre avhandlingar ”Lek för livet”, ”Varför leker inte barnen?” och ”De små mästarna”. Här kan vi repetera mycket av det vi vet om lekens väsen och om hur det hela börjar. Vi tas återigen med till avdelningen Gröna och får följa hur både barnen och leken utvecklas tillsammans med lekande pedagoger.

Och sist men inte minst kan vi läsa om de slutsatser Birgitta K O drar. Särskilt bör vi uppmärksamma, ta till oss och reflektera över kapitlet ‘Utvärdering av den fria lekens pedagogik ur ett humanistiskt perspektiv’.

Artikelserie om lek i DN i sommar

Läs om våra nya projekt på Insidan i DN. De har under två veckor i juni publicerat ett tiotal artiklar om lek, där de belyser leken ur olika synvinklar och perspektiv, på ett mycket seriöst sätt. Den sista artikeln handlade om Lekfrämjandet och projekten vi genomför just nu. Om du vill komma med och delta – så får du gärna kontakta mig.

http://www.dn.se/insidan/lek-borde-genomsyra-hela-samhallet/