Författararkiv: ylva2014ylva

Mios laptop


Det här är Mios laptop. Man använder handtaget och trycker med fingrarna och. Ljudet gör man själv genom att öppna och stänga läpparna snabbr. Det funkar utmärkt.

Hälsar Mios mormor Maria

Nygammal bok av Birgitta Knutsdotter Olofsson

bok De fria lekens pedagogikLiber förlag har tagit initiativ till en ny bok av Birgitta Knutsdotter Olofsson. ”Den fria lekens pedagogik – Teori och praktik om fantasileken”.

Äntligen! Här hittar vi viktiga och läsvärda kapitel från Birgittas tre avhandlingar ”Lek för livet”, ”Varför leker inte barnen?” och ”De små mästarna”. Här kan vi repetera mycket av det vi vet om lekens väsen och om hur det hela börjar. Vi tas återigen med till avdelningen Gröna och får följa hur både barnen och leken utvecklas tillsammans med lekande pedagoger.

Och sist men inte minst kan vi läsa om de slutsatser Birgitta K O drar. Särskilt bör vi uppmärksamma, ta till oss och reflektera över kapitlet ‘Utvärdering av den fria lekens pedagogik ur ett humanistiskt perspektiv’.

Artikelserie om lek i DN i sommar

Läs om våra nya projekt på Insidan i DN. De har under två veckor i juni publicerat ett tiotal artiklar om lek, där de belyser leken ur olika synvinklar och perspektiv, på ett mycket seriöst sätt. Den sista artikeln handlade om Lekfrämjandet och projekten vi genomför just nu. Om du vill komma med och delta – så får du gärna kontakta mig.

http://www.dn.se/insidan/lek-borde-genomsyra-hela-samhallet/

Lekakuten rycker ut

Se! Och läs! Nu är projektet ”Lek för Livet!” i farten igen. Denna gång på två skolor i söderförort, Gröndalsskolan och Årstadalsskolan. Efter gemensam föreläsning för båda skolornas personal anordnades en lekdag på respektive skola. Och redan nästa vecka är vi tillbaka och leker vidare med de lite större barnen årskurs 3-6. Roligt att vi omnämns som Lekakuten i tidningen. Ring så kommer vi!

Tidningsartikel

Två gånger lek på Villaskolan

Villaskolan i Åhus nappade på en blänkare i Fritidspedagogen där jag kort redogjorde för vårt lekprojekt Lek för livet. De blev så intresserade och ville vara med. I september anordnade vi dels en föreläsning för all personal på skolan och en lekdag med alla barn F-3. Detta blev succé, både Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad var där och rapporterade. De intervjuade både barnen och oss lekledare från Lekfrämjandet – IPA.

Barn med fallskärm Barn i skogen

En kort tid villaskolan-johantheodorssonefteråt blev jag kontaktad av skolan igen. Även lärarna i årskurs 4-6 hade blivit inspirerade av föreläsningen och ville ha en lekdag för sina elever. Denna gång bjöd vi med Johan Theodorsson från Fantasiföreningen. Han är berättare och dramapedagog och genomförde ett flertal berättarföreställningar med barnen på mellanstadiet. Det blev mycket uppskattat.

Elever