Barns lek – vuxnas ansvar

På den här bloggen kan du läsa om och följa projekten ”Barn som inte leker” och ”Lek för livet”,  två viktiga projekt initierade av IPA – Lekfrämjandet med stöd av Allmänna arvsfonden.

springande barn

Foto: Pixabay

Med start 2016 drog projektet – Lek för livet – igång. Bakgrunden är att Lekfrämjandet får signaler om att leken har förlorat sin självklara plats i barns liv. Den får allt mindre utrymme i förskolor och skolor. Andra målstyrda aktiviteter tenderar att tränga ut leken och vuxna saknar kunskap om hur man skapar förutsättningar för lek. Barn är i behov av lek för att utvecklas till en empatisk, social och kreativ samhällsvarelse med en positiv självkänsla.

Lek för livet! är ett projekt som drivs av Lekfrämjandet med stöd av Allmänna Arvs-fonden. Projektet pågår 2016-2018. Genom kurser, lekdagar och föreläsningar vill vi påverka och fortbilda vuxna om lek och om lekens betydelse för barns utveckling på alla områden. Följ projektet här på bloggen.

Åren 2013-2015 pågick projektet Barn som inte leker med stöd från Allmänna arvsfonden. Projektet arbetade med att sprida kunskap om vuxnas betydelse och ansvar för att skapa gynnsamma villkor för barnens lek. Under de tre år projektet pågick samlade man in kunskap om barn som inte leker och vad man kan göra för att stötta dem. Under föreläsningar, seminarier och fortbildningar reste man runt i Sverige och förmedlade denna kunskap. Projektet avslutades med en konferens i Nyköping i oktober 2015.
Läs mer

Annonser